Baza dydaktyczna

Wyrobisko Szkoleniowe

Specjalnie dla potrzeb kształcenia praktycznego w zawodach górniczych przygotowaliśmy nowoczesny model wyrobiska górniczego posiadający stanowiska do nauki czynności górniczych. Wyrobisko jest przygotowane w uzgodnieniu z Okręgową Komisją Egzaminacyjną we Wrocławiu i przystosowane jest do przeprowadzania egzaminów zawodowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Korzystanie z symulacji wyrobiska jest niezastąpione podczas nauki przygotowywania przodka, stawiania obudowy, budowy tam, przebudowy lutniociągu oraz rurociągu czy załadunku materiałów wybuchowych. Wyrobisko jest dokładnym odwzorowaniem wyrobisk, które znajdują się pod ziemią.

Obróbka Ręczna

Pracownia obróbki ręcznej (warsztaty), to specjalna sala, która znajduje się w budynku kontenerowym usytuowanym na Poligonie Szkoleniowym MCKK (ul. M. Skłodowskiej-Curie 172a). W sali znajdują się specjalistyczne stanowiska wyposażone w narzędzia i urządzenia, które są niezbędne do prowadzenia praktycznych zajęć z zakresu obróbki ręcznej drewna oraz metalu. Znajdują się tu profesjonalne stoły z imadłami, wiertarki stołowe, wiertarki ręczne, prasy hydrauliczne, tłoki, przecinaki, pilniki, wkrętarki, strug elektryczny, szlifierki. Uczniowie ćwiczą w pracowni piłowanie, wiercenie, cięcie, gwintowanie, nitowanie, pomiary, trasowanie oraz obróbkę końcową. Uczniowie korzystający z pracowni mają dostęp do szatni oraz pomieszczeń sanitarnych.

Laboratorium Hydrauliki Siłowej

W 2015 roku MCKK otworzyło nowoczesną pracownię hydrauliki siłowej służącą szkoleniu osób pracujących przy urządzeniach wyposażonych w takie rozwiązania techniczne, m.in. w maszynach górniczych. Pracownia jest przygotowana na podzespołach firmy Bosch Rexroth i wyposażona w urządzenia przemysłowe najwyższej klasy. Pracownia jest wyposażona w urządzenia, które pozwalają wykonać i zdiagnozować instalacje hydrauliczne w ramach 20 różnych ćwiczeń m.in. budowę układów skrętu, hamulcowych i roboczych. Zajęcia znacząco ułatwiają zrozumienie zasad działania maszyn oraz wzbogacają wiedzę mechaników i operatorów, przez co obniża się awaryjność maszyn, która jest najwyższym kosztem w całym procesie eksploatacji.

Laboratorium Układów Pneumatycznych i Elektropneumatycznych

W 2018 roku MCKK oddało do dyspozycji kształcenia zarówno dorosłych, jak i młodzieży laboratorium pneumatyki firmy Bosch Rexroth. Jest to rozbudowane stanowisko do nauki, które umożliwia poznanie napędów i urządzeń pneumatycznych, ale również urządzeń elektropneumatycznych i mechatronicznych.

Na pracownię składają się stanowiska z panelami montażowymi do budowy układów sterowania pneumatycznego i elektropneumatycznego przystosowane do szybkiego, samodzielnego montażu układów. Do dyspozycji oddajemy bogaty zestaw podzespołów pneumatyki i elektropneumatyki, których elementy wyposażone są w złącza wtykowe umożliwiające szybką pracę.

Centrum Spawalnictwa

Na terenie Poligonu Szkoleniowego MCKK działa nowoczesne, przygotowane wg europejskich standardów Regionalne Centrum Szkoleń Spawalniczych. Obejmuje ono spawalnię o pow. 300 m2 wyposażoną w  urządzenia i maszyny spawalnicze, warsztat ślusarski i stanowisko cięcia plazmą.

Każde stanowisko spawalnicze posiada indywidualną instalację odciągową oczyszczającą powietrze niemal w 100%.

Spawalnia posiada Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Mamy możliwość szkolenia następującymi metodami spawania:

  • elektrodami otulonymi (111),
  • elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych MIG (131) oraz  gazów aktywnych MAG (135),
  • elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych TIG (141),
  • gazowe (311),

a także lutowania gazowego oraz ręcznego przecinania termicznego (tlenem lub/oraz plazmą).

Plac Manewrowy

Plac manewrowy, to część Poligonu Szkoleniowego MCKK, na którą składa się układ dróg przejazdowych i skrzyżowań ukształtowanych na wzór wyrobisk podziemnych, oznakowany zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Ruchu Maszyn Górniczych. Plac manewrowy jest przeznaczony do nauki jazdy i manewrowania maszynami górniczymi, budowlanymi oraz służy do praktycznej nauki zawodu kierowcom wózków jezdniowych.

Laboratorium Elektrotechniki

Laboratorium elektrotechniki (ul. Osiedlowa 7b) posiada stanowiska służące do pomiarów elektrycznych i elektronicznych oraz montażu instalacji, urządzeń i maszyn elektrycznych. W skład stanowisk laboratoryjnych wchodzą między innymi stoły montażowe z doprowadzoną siecią pięcioprzewodową typu TN-S zabezpieczone niezależnym wyłącznikiem różnicowoprądowym, zainstalowane gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym, widoczny, ogólnodostępny wyłącznik awaryjny, imadło. Dodatkowo laboratorium wyposażone jest w różnego rodzaju mierniki, oscyloskopy, silniki, zestawy narzędzi elektrycznych, zasilacze.

Sale Dydaktyczne

Zespół Szkół MCKK ma do dyspozycji sale dydaktyczne, które znajdują się w budynku Szkoły przy ulicy Osiedlowej 7b (13 sal), sale zlokalizowane na Poligonie Szkoleniowym MCKK oraz, w miarę potrzeb, sale dydaktyczne przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 84 (siedziba Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr). Wszystkie pomieszczenia wyposażone są w niezbędny do prowadzenia zajęć sprzęt: rzutniki, projektory, tablice multimedialne, sprzęt audiowizualny, pomoce naukowe takie jak mapy, tablice dydaktyczne, eksponaty.

Biblioteka Szkolna

Uczniowie naszej Szkoły korzystają, z co roku powiększanego, zbioru bibliotecznego zarówno na miejscu, jak i mogą wypożyczać książki do domu. Na miejscu dostępne są również czasopisma, gry planszowe oraz stanowiska komputerowe.

Zajęcia Sportowe

Dzięki naszym staraniom, jako jedna z niewielu szkół w naszym mieście mamy dostęp do sal sportowych, oraz kręgielni należących do Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie, a także do obiektów sportowych typu fitness.

Nasi uczniowie doceniają przywilej, jakim jest korzystanie z zaplecza RCS i obiektów fitness.

logo Fundusze Europejskie
logo Fundusze Europejskie
logo RP
logo Dolny Śląsk
logo UE
logo Erasmus