Partnerstwa i patronaty

Dążąc do ciągłego podnoszenia jakości kształcenia w Zespole Szkół MCKK, podejmujemy współpracę z czołowymi firmami i instytucjami naszego regionu.

KGHM Polska Miedź S.A.

Data zawarcia porozumienia
25 czerwca 2018 r.
Zakres porozumienia

Współpraca pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. a Miedziowym Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o. jako organem prowadzącym Zespół Szkół MCKK na rzecz podniesienia jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz dostosowanie go do wyzwań rozwojowych i potrzeb lokalnego rynku pracy, poprzez wspólną realizację działań w obszarze kształtowania programów nauczania, rozszerzenia zakresu i form praktycznej nauki zawodu w rzeczywistym środowisku pracy, pozyskiwania przez uczniów uprawnień kwalifikacyjnych, doradztwa zawodowego i motywowania uczniów oraz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli.

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Legnicy

Data zawarcia porozumienia
26 marca 2018 r.
Zakres porozumienia

Współpraca pomiędzy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy a Miedziowym Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o. jako organem prowadzącym Zespół Szkół MCKK na rzecz rozwoju edukacji zawodowej w obszarze elektroenergetyki.

PeBeKa S.A.

Data zawarcia porozumienia
14 grudnia 2023 r.
Zakres porozumienia

Współpraca pomiędzy PeBeKa S.A. a Zespołem Szkół MCKK w zakresie wspólnej realizacji kształcenia zawodowego, w tym objęcie szczególną opieką (w formie patronatu) nad klasą w zawodzie ślusarz.

KGHM ZANAM S.A.

Data zawarcia porozumienia
18 października 2018 r.
Zakres porozumienia

Współpraca, pomiędzy KGHM S.A. a Miedziowym Centrum Kształcenia Kadr jako organem prowadzącym Zespół Szkół MCKK, w zakresie edukacji zawodowej w zawodach związanych z działalnością KGHM Zanam, a szczególnie w zakresie organizacji praktycznych form nauczania (praktyk i staży uczniowskich).

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW POLSKA MIEDŹ W LUBINIE

Data zawarcia porozumienia
20 marca 2018 r.
Zakres porozumienia

Współpraca w zakresie wzmocnienia efektywności i skuteczności działań świadczonych na rzecz pracodawców oraz uczniów MCKK, w tym Zespołu Szkół MCKK, a szczególnie działań na rzecz podnoszenia wśród uczniów Zespołu Szkół MCKK świadomości potrzeb i oczekiwań w zakresie kluczowych kompetencji wymaganych przez pracodawców.

DOLNOŚLĄSKI KLASTER EDUKACYJNY

Data zawarcia porozumienia
5 kwietnia 2022 r.
Zakres porozumienia

Zbudowanie płaszczyzny współpracy pracodawców ze szkołami, wychodzące naprzeciw potrzebom przedsiębiorców działających na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBINIE

Data zawarcia porozumienia
13 marca 2018 r.
Zakres porozumienia

Współpraca pomiędzy Zespołem Szkół MCKK a Dolnośląskim Zespołem Szkół (nawiązana z ówczesnym Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubinie) w zakresie wspierania wspólnych inicjatyw edukacyjnych i realizacji projektów mających na celu poprawę jakości nauczania.

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GÓRNICZYCH I BUDOWLANYCH BUD Sp. z o.o.

Data zawarcia porozumienia
2 października 2018 r.
Zakres porozumienia

Współpraca pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Górniczych i Budowlanych BUD Sp. z o.o. a Miedziowym Centrum Kształcenia Kadr jako organem prowadzącym Zespół Szkół MCKK w zakresie edukacji zawodowej w zawodach związanych z działalnością PUGiB BUD, a w szczególnie w zakresie organizacji praktycznych form nauczania (praktyk i staży uczniowskich).

DESIM Sp. z o.o. Sp. k.

Data zawarcia porozumienia
5 października 2018 r.
Zakres porozumienia

Współpraca pomiędzy DESIM Sp. z o.o. a Miedziowym Centrum Kształcenia Kadr jako organem prowadzącym Zespół Szkół MCKK w zakresie edukacji zawodowej w zawodach związanych z działalnością DESIM, a szczególnie w zakresie organizacji praktycznych form nauczania (praktyk i staży uczniowskich).

ZUW URBEX Sp. z o.o.

Data zawarcia porozumienia
10 października 2018 r.
Zakres porozumienia

Współpraca pomiędzy ZUW Urbex Sp. z o.o. a Miedziowym Centrum Kształcenia Kadr jako organem prowadzącym Zespół Szkół MCKK w zakresie edukacji zawodowej w zawodach związanych z działalnością ZUW Urbex Sp. z o.o., a szczególnie w zakresie organizacji praktycznych form nauczania (praktyk i staży uczniowskich).

POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBINIE i CAZ

Data zawarcia porozumienia
13 marca 2018 r.
Zakres porozumienia

Współpraca pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Lubinie a Miedziowym Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o. w zakresie wzmocnienia efektywności i skuteczności działań PUP świadczonych dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy i uczniów Zespołu Szkół MCKK na terenie powiatu lubińskiego a szczególnie działań na rzecz podnoszenia wśród uczniów Zespołu Szkół MCKK świadomości potrzeb i oczekiwań pracodawców w zakresie kluczowych kompetencji oczekiwanych od kandydatów do pracy.

logo Fundusze Europejskie
logo Fundusze Europejskie
logo RP
logo Dolny Śląsk
logo UE
logo Erasmus