HoloGem

HoloGem – Holograficzna integracja dla edukacji nauk o Ziemi i górnictwa (ang. HoloGem – Holographic Integration for Geosciences Education and Mining) HoloGem to projekt edukacyjny, finansowany ze środków programu Erasmus+, (...)

Szkoła Zawodowców MCKK – edycja 2

Konkursowy projekt "Szkoła Zawodowców MCKK – edycja 2" złożony przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Spółka z o.o., uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w (...)

Szkoła Zawodowców MCKK

Konkursowy projekt "Szkoła Zawodowców MCKK" złożony przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Spółka z o.o., uzyskał  dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, uzyskał ponad 425 tys. zł dofinansowania. W ramach projektu uczniowie Zespołu (...)
logo Fundusze Europejskie
logo Fundusze Europejskie
logo RP
logo Dolny Śląsk
logo UE
logo Erasmus