Regulamin rekrutacji

Rekrutacja do Zespołu Szkół MCKK w Lubinie (Technikum MCKK w Lubinie oraz Branżowa Szkoła I Stopnia MCKK w Lubinie) na rok szkolny 2024/2025 odbywać się będzie drogą elektroniczną:

https://dolnoslaskie.edu.com.pl

Przepisy regulujące zasady rekrutacji:

Uczniowie ze szkół nieobjętych systemem elektronicznego naboru, którzy chcą wskazać Technikum MCKK w Lubinie bądź Branżową Szkołę I Stopnia MCKK w Lubinie, jako „szkołę pierwszego wyboru”, powinni skontaktować się z sekretariatem Szkoły w celu rejestracji w systemie. Ewentualne pytania związane z rekrutacją prosimy kierować na adres zsz@mckk.com.pl lub telefonicznie: 887 380 073 lub 607 784 654 Wykaz obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: j. polski, matematyka, geografia, fizyka.

logo Fundusze Europejskie
logo Fundusze Europejskie
logo RP
logo Dolny Śląsk
logo UE
logo Erasmus