Kadra

Grono pedagogiczne naszej Szkoły tworzy wykwalifikowana kadra, która zawsze służy pomocą uczniom i ich rodzicom (opiekunom). Zarówno przedmioty kształcenia ogólnego, jak i zawodowe prowadzone są przez osoby z dużym doświadczeniem dydaktyczno-wychowawczym. Część przedmiotów zawodowych, w tym zawodowych praktycznych, prowadzą osoby mające bardzo duże doświadczenie branżowe obok przygotowania pedagogicznego. Taki dobór kadry przyczynia się do bardzo dobrego przygotowania absolwentów naszej Szkoły do płynnego wejścia na rynek pracy.

Kadra Zespołu Szkół MCKK
mgr Marek Temecki – Kierownik ds. nadzoru pedagogicznego
mgr inż. Lucyna Kubis – Dyrektor Zespołu Szkół MCKK
Lucyna Kubis – Dyrektor Zespołu Szkół MCKK oraz Marek Temecki – Kierownik ds. nadzoru pedagogicznego
Bożena Wągrowska i Agnieszka Nowicka – Zespół Pedagogów Szkolnych
Alina Zapotoczna, Jolanta Kamińska, Wioletta Ulanowska, Adrianna Hatka – Pracownicy administracji i obsługi
logo Fundusze Europejskie
logo Fundusze Europejskie
logo RP
logo Dolny Śląsk
logo UE
logo Erasmus