O szkole

Zespół Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie powstał w roku 2013, na bazie Technikum MCKK w Lubinie i Branżowej Szkoły I Stopnia MCKK w Lubinie (dawnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej)  jako  szkoła publiczna dla młodzieży, prowadzona przez Spółkę Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr. Nauka w Szkole jest nieodpłatna, podobnie jak w innych szkołach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zespół Szkół, jak wszystkie szkoły publiczne, podlega nadzorowi pedagogicznemu ze strony Kuratorium Oświaty.

W trakcie procesu edukacyjnego, realizując podstawy programowe, duży nacisk kładziemy na kształcenie praktyczne, które zgodne jest z potrzebami pracodawców poszczególnych branż. Ponadto w trakcie nauki, uczniowie wyższych klas odbywają nieodpłatnie specjalistyczne szkolenia zawodowe, które zakończone pomyślnym wynikiem egzaminu dają dodatkowe kwalifikacje, a zatem lepszy start na rynku pracy.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w budynku przy ulicy Osiedlowej 7b w Lubinie, położonym w cichym otoczeniu domków jednorodzinnych. W pobliżu szkoły, na ulicy Hutniczej, znajduje się przystanek, co ułatwia dojazd z miasta oraz okolicznych miejscowości. Dużym atutem  jest baza szkolenia praktycznego tzw. Poligon Szkoleniowy MCKK, który znajduje się w rejonie Szybu „Bolesław” ZG Lubin. Na Poligonie znajdują się:

  • park maszyn górniczych,
  • symulacyjny przodek górniczy do nauki kotwienia i wiercenia samojezdnymi maszynami wiercąco-kotwiącymi,
  • dwa symulacyjne przodki do nauki ładowania samojezdnymi ładowarkami górniczymi,
  • wysyp rozładowczy urobku samojezdnymi wozami odstawczymi,
  • układ dróg i skrzyżowań ukształtowanych na wzór wyrobisk podziemnych (plac manewrowy oznakowany zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Ruchu Maszyn Górniczych,
  • stanowisko pokazowego gaszenia pożaru maszyny górniczej stałą instalacją gaśniczą,
  • urządzenia i punkty obsługowo – konserwacyjne maszyn,
  • symulatory maszyn i urządzeń górniczych i VRowe stanowiska do nauki obsługi codziennej maszyn górniczych

W Szkole panuje koleżeńska i rodzinna atmosfera, jednak jest to atmosfera nauki. Dbamy o poważne traktowanie obowiązków szkolnych – zarówno przez uczniów, jak i pedagogów. Ze względu na wielkość (Szkoła liczy nieco ponad 200 uczniów) wszyscy się znają, nikt nie pozostaje anonimowy. Nauczyciele są życzliwi, ale wymagający. Z przychylnością i zrozumieniem pomagają rozwiązywać problemy, z którymi zgłaszają się uczniowie. W Szkole niezwykle ważny jest wzajemny szacunek i poszanowanie zasad, jakimi kierujemy się na co dzień. Jesteśmy Szkołą bez dzwonków, gdyż uczymy naszych uczniów punktualności i organizacji czasu w trakcie przerw. Otaczający Szkołę ogród z ławkami pozwala w miłym otoczeniu spędzać przerwy, a na chętnych czekają stoły do tenisa i piłkarzyki.

logo Fundusze Europejskie
logo Fundusze Europejskie
logo RP
logo Dolny Śląsk
logo UE
logo Erasmus