klasy patronackie – PeBeKa

14 grudnia 2023 r. Zespół Szkół MCKK podpisał porozumienie o współpracy z Przedsiębiorstwem Budowy Kopalń PeBeKa SA w zakresie kształcenia zawodowego.

Głównym celem podpisanego porozumienia jest objęcie przez firmę PeBeKa  SA patronatu nad zawodem ślusarza uruchamianym w roku szkolnym 2024/2025.

Klasa patronacka PeBeKa to:

  • Zajęcia praktyczne minimum raz w tygodniu w PeBeKa począwszy od drugiego półrocza pierwszej klasy
  • Listy referencyjne dla wyróżniających się uczniów
  • Współpraca w zakresie wsparcia kształcenia w zawodzie objętym patronatem poprzez m.in. udostępnianie pomocy dydaktycznych
  • Propozycje zatrudnienia dla absolwentów klasy spełniających wymagania określone w porozumieniu (m.in. dyplom zawodowy)

Porozumienie ma także na celu promocję kształcenia zawodowego, w szczególności w zawodzie ślusarza, zarówno poprzez patronat nad uczniami rozpoczynającymi naukę ww. zawodzie, jak i poprzez wspólne działania promujące ten zawód wśród uczniów szkół podstawowych.

logo Fundusze Europejskie
logo Fundusze Europejskie
logo RP
logo Dolny Śląsk
logo UE
logo Erasmus