Nowy zawód w Zespole Szkół

W zeszłym tygodniu podpisaliśmy umowę o partnerstwie i współpracy z PeBeKa SA, w ramach której PeBeKa obejmie patronatem klasę ślusarza od nowego roku szkolnego 2024/2025. Podpisana umowa jest efektem zaangażowania obu stron. Firmy, która ma realne potrzeby w zakresie zatrudniania ślusarzy i Szkoły, której misją jest m.in. kształcenie na potrzeby rynku pracy.

Oznacza to, że nasi uczniowie:

– będą realizowali kształcenie praktyczne (począwszy od drugiego półrocza nauki) w PeBeKa pod okiem uprawnionych instruktorów,

– zrealizują kurs spawacza w ramach zajęć szkolnych i po ukończeniu wymaganego wieku będą mogli podejść do egzaminu, by uzyskać uprawnienia spawacza,

– po uzyskaniu certyfikatu kwalifikacji zawodowej w zawodzie ślusarza będą mogli podjąć zatrudnienie w PeBeKa.

Mamy nadzieję, że ta współpraca zaowocuje zarówno w przyszłej działalności firmy, jak i w funkcjonowaniu Zespołu Szkół MCKK na lubińskim rynku.

(Dziękujemy PeBeKa za udostępnienie zdjęć ze spotkania)

logo Fundusze Europejskie
logo Fundusze Europejskie
logo RP
logo Dolny Śląsk
logo UE
logo Erasmus