Inspektorat ZUS w Lubinie wspiera edukację uczniów ZS MCKK

E-ZUS, czyli firma pod ręką – to temat spotkania pracowników Inspektoratu ZUS w Lubinie z uczniami klas: 2BS/G, 3T/E i 1TG.
Panie Monika Ożóg i Renata Wiącek – doradcy płatnika składek, przedstawiły uczniom między innymi:
– sposób rejestracji działalności gospodarczej,
– zgłoszenie do ubezpieczeń,
– obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenia przedsiębiorcy,
– zapoznały z ulgą na start, terminami zgłoszenia osób zatrudnionych, opłacania składek i przekazywania dokumentów.
Zachęcały uczniów do bezpośredniego kontaktu w Inspektoracie ZUS.
Mamy nadzieję, iż ta lekcja potwierdziła trafność słów Pani prof. dr hab. Gertrudy Uścińskiej – Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że „Życie zawodowe – podobnie jak życie w ogóle – to sztuka wyborów. Aby wybrać właściwie, musicie znać nie tylko swoje prawa, lecz także swoje obowiązki.”

Bardzo dziękujemy Pani Kierownik i Pracownicom Inspektoratu ZUS w Lubinie!!!

logo Fundusze Europejskie
logo Fundusze Europejskie
logo RP
logo Dolny Śląsk
logo UE
logo Erasmus