HoloGem

HoloGem – Holograficzna integracja dla edukacji nauk o Ziemi i górnictwa (ang. HoloGem – Holographic Integration for Geosciences Education and Mining)

HoloGem to projekt edukacyjny, finansowany ze środków programu Erasmus+, którego jednym z partnerów jest ZS MCKK w Lubinie. Liderem jest AGH Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami.

Podstawowym celem projektu jest wypracowanie rozwiązań mających na celu wzbogacenie oferty kształcenia w zawodach z branży górniczej poprzez wypracowanie i wprowadzenie standaryzowanych rozwiązań cyfrowych do procesu edukacji w szeroko rozumianym obszarze Inżynierii Górniczej.

Projektem objęty jest proces edukacji zarówno na poziomie kształcenia studentów (tertiary level), jak i na poziomie edukacji zawodowej w szkolnictwie ponadpodstawowym w Polsce i Europie (secondary level).

Celem projektu jest stworzenie hybrydowego programu nauczania gdzie wymagania kształcenia zawodowego będą realizowane z wykorzystaniem rozwiązań cyfrowych pozwoli na prowadzenie kształcenia zawodowego w sposób bardziej dostosowany do możliwości i predyspozycji młodego pokolenia, co powinno uatrakcyjnić edukację i zachęcić do podejmowania nauki w branży górniczej.

Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum 7 instytucji edukacyjnych:

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – lider
  • Kutahya Dumlupinar University, Turcja
  • Universidade do Porto, Portugalia
  • Zespół Szkół MCKK w Lubinie, Lubin, Polska
  • Zespół Szkół Technicznych, Rybnik, Polska
  • Agrupamento de Esolas do Valongo, Portugalia
  • Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Turcja
  • Lider projektu i koordynator: Dr hab. Inż. Tomasz Niedoba, prof. AGH

Partnerzy projektu:

logo Fundusze Europejskie
logo Fundusze Europejskie
logo RP
logo Dolny Śląsk
logo UE
logo Erasmus