Otwarta Firma – kolejni goście

Uczniowie klas 1TE, 1TG i 3T Technikum MCKK poznają zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wybierają pomysł na prowadzenie własnej działalności gospodarczej i oceniają jego skuteczność.
Wszystko dzieje się za sprawą realizacji programu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości „Otwarta Firma”. Zajęcia w dniu 5.12.2023 r., prowadzili: Pan Marek Dąbal właściciel firmy Mar-Dąbal Firma Szkoleniowo-Usługowa w Trzebnicach oraz Pan Maciej Stefaniak z PHU Maciej Stefaniak Szklary Górne.
Uczniowie poznali między innymi: podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz na pewno zapamiętają, że organizować pracę należy w taki sposób, aby zapewnić jej bezpieczeństwo, a także że dobra organizacja pracy zwiększa jej wydajność.
Ponadto dowiedzieli się jakie czynniki wpływają na sukces lub niepowodzenie przedsiębiorstwa, w jaki sposób można zrealizować swoje marzenia i robić to, co dotychczas wydawało się nierealne i w rezultacie osiągnąć powodzenie w przyszłości.
Panom: Markowi Dąbal i Maciejowi Stafaniakowi serdecznie dziękujemy!!!

logo Fundusze Europejskie
logo Fundusze Europejskie
logo RP
logo Dolny Śląsk
logo UE
logo Erasmus