Symulatory SMG – edukacja przyszłości w Zespole Szkół MCKK

Konkursowy projekt „Symulatory SMG – Edukacja przyszłości w Zespole Szkół MCKK”, złożony przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Spółka z o.o., uzyskał  dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020.

30 czerwca 2023 zakończyliśmy realizację projektu, w ramach którego utworzono Pracownię Symulatorów Samojezdnych Maszyn Górniczych. We współpracy z firmą EDUCAR zostały zbudowane dwa symulatory SMG:

  1. symulator samojezdnego wozu kotwiącego
  2. symulator samojezdnego wozu wiertniczego

Projekt realizowany był w ramach Poddziałania: 7.2.1 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – konkursy horyzontalne.

Wartość projektu: 1 158 330,00 zł
Wartość dofinansowania: 984 580,50 zł
Termin zakończenia realizacji projektu: czerwiec 2023 r.

Cel projektu:
W ramach projektu została rozbudowana baza symulatorów do nauki obsługi samojezdnych maszyn górniczych o symulatory wiertnicy i kotwiarki. Wyremontowany i zaadoptowany do realizacji nowych zadań został także budynek dydaktyczny na Poligonie Szkoleniowym MCKK. Uczniowie Zespołu Szkół MCKK w efekcie realizacji projektu otrzymali możliwość realizacji nauki zawodu górnik i technik górnik w warunkach symulujących rzeczywistą realizację zadań zawodowych pod ziemią.

Nowe symulatory, które powstały w ramach projektu „Symulatory SMG – Edukacja przyszłości w Zespole Szkół MCKK”, zbudowane zostały w oparciu o dokumentację aktualnie użytkowanych w kopalniach Polskiej Miedzi maszyn produkowanych przez Mine Master w Wilkowie.

Tu dwa zdjęcia, jak na stronie mckk

logo Fundusze Europejskie
logo Fundusze Europejskie
logo RP
logo Dolny Śląsk
logo UE
logo Erasmus