Wsparcie dla szkoły gwarancją lepszej przyszłości uczniów Zespołu Szkół MCKK

Złożony przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr projekt otrzymał dofinansowanie ponad 380 tyś. zł. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS dla programu: „Wsparcie dla szkoły gwarancją lepszej przyszłości uczniów Zespołu Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr”.

Zrealizowane zadania:

  1. ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA UCZNIÓW TECHNIKUM I SZKOŁY BRANŻOWEJ KSZTAŁTUJĄCYCH KOMPETENCJE KLUCZOWE.
  2. WSPARCIE FINANSOWE ORAZ DORADZTWO I OPIEKA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA DLA UCZNIÓW ZS MCKK.
  3. ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ I WARSZTATÓW DLA NAUCZYCIELI POD KATEM KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW, NAUCZANIA EKSPERYMENTALNEGO, WŁAŚCIWYCH POSTAW UCZNIÓW ORAZ METOD ZINDYWIDUALIZOWANEGO PODEJŚCIA DO UCZNIÓW.
  4. ZAKUP WYPOSAŻENIA SZKOLNYCH PRACOWNI; NARZĘDZIA DO NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH I MATEMATYKI ORAZ ZAKUP WYPOSAŻENIA ORAZ NARZĘDZIA TIK.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji na temat projektu.

Tu ma być film: projekt-ue-wsparcie-dla-zsz.mp4

logo Fundusze Europejskie
logo Fundusze Europejskie
logo RP
logo Dolny Śląsk
logo UE
logo Erasmus