Szkoła Zawodowców MCKK

Konkursowy projekt „Szkoła Zawodowców MCKK” złożony przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Spółka z o.o., uzyskał  dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, uzyskał ponad 425 tys. zł dofinansowania.

W ramach projektu uczniowie Zespołu Szkół MCKK skorzystali z płatnych staży i praktyk oraz stypendiów. Nauczyciele – ze szkoleń i warsztatów, a sama szkoła z doposażenia pracowni hydrauliki mobilnej.

Projekt realizowany był w ramach Poddziałania: 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

Projekt „Szkoła Zawodowców MCKK” obejmował następujące zadania:

  1. Organizacja i przeprowadzenie praktyk zawodowych i staży dla uczniów ZS MCKK.
  2. Wsparcie stypendialne dla uczniów.
  3. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli.
  4. Zakup wyposażenia szkolnej pracowni hydrauliki mobilnej.

Okres realizacji projektu od 2019-09-01 do 2022-08-31

logo Fundusze Europejskie
logo Fundusze Europejskie
logo RP
logo Dolny Śląsk
logo UE
logo Erasmus